Automatisk avstämning av reskontra

PU-0001

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Maria Lundberg

maria.lundberg@systemstod.se

Pris

50000 kr
alternativt :
20000 kr / år

Beskrivning

Program för automatisk avstämning av reskontra. Användare klickar i vilka reskontra/lager som ska stämmas av. Rapport erhålls med diffar, vilka går att "drilla ned i", så man ser vilka verifikat/transaktioner som ger upphov till diffen.