Gör ditt affärssystem bättre med PowerUps

Leverantörsvärdering

Jeevesfunktion för att värdera sina leverantörer på olika kriteri ...

Nattfakturering

Automatisk fakturering i Jeeves ERP. Schemalagt mha sql-jobb. Fl ...

CRM på webben

Gör ditt CRM system i Jeeves ERP webbaserat med hjälp av denna lö ...

Automatisk upplägg av fält

Lösning och funktionalitet för att schemalägga tillägg av fält oc ...

Automatisk avstämning av reskontra

Program för automatisk avstämning av reskontra. Användare klicka ...

Prestandagenomgång av ERP och dess databas

Prestandagenomgång av ERP och dess databas. ...

Externa leverantörer rapp. lego

En lösning för våra Jeeves-kunder som kör MPS med lego där lego-l ...

Journalkörningar - nattjobb

Systemstöd Journalkörningar: (Scriptet ligger kopplat i dokument ...

Integration mot Lime

Få ditt Jeeves ERP integrerat med CRM-systemet Lime. Byggt mot B ...

Excel Bokföringsorder

Excel-ark med macrofunktionalitet som gör det möjligt att skapa e ...

Integration mot C4 (PIM-system)

Integration mot C4 (PIM-system) ...

Serviceorderhantering på Webben

Gör Jeeves serviceorderhantering tillgänglig på fältet. Denna l ...

Systemstöds e-handelslösning

E-handel är inte bara en fristående webbshop. En effektiv e-hand ...

Integration mot SVEA

Integration mot SVEA (Inkasso, förfallna fakturor => SVEA, Betaln ...

Integration mot BlueRidge

Integration mot BlueRidge (Inköpssystem) ...

Integration mot Lindorff_Lowell

Integration mot Lindorff, senare Lowell (Inkasso) ...

Integration mot Magento

Integration mot Magento (Webshop, vi har integrerat mot olika Mag ...

Systemstöd Std API

Detta är ett ramverk för att skapa webservice API i ditt Jeeves E ...

Färgkoda order-/best-rader baserat på var priset hämtas.

Färgkoda order-/best-rader baserat på var priset hämtas. ...

EDU-admin -> Jeeves integration

Kodbas för att läsa in fakturor till Jeeves från kursbokningssyst ...

Automatisk uppdatering av valutakurser

Nattlig uppdatering av valutakurser ...

Excel 2 SIE xml konvertering

Konvertering mellan Excel till SIE-format ...