Nattfakturering

PU-0013

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Per Granbom

per.granbom@systemstod.se

Pris

20000 kr
alternativt :
9000 kr / år

Beskrivning

Automatisk fakturering i Jeeves ERP. Schemalagt mha sql-jobb. Flera alternativa principer för urval och samlingsfakturering är tillämpbara.