Systemstöd Std API

Detta är ett ramverk för att skapa webservice API i ditt Jeeves E ...

CRM på webben

Gör ditt CRM system i Jeeves ERP webbaserat med hjälp av denna lö ...

Tidsrapportering på webben

Med vår webbbaserade tidrapportering får ni en effektiv och lätta ...

Serviceorderhantering på Webben

Gör Jeeves serviceorderhantering tillgänglig på fältet. Denna l ...

Integration mot Magento

Integration mot Magento (Webshop, vi har integrerat mot olika Mag ...

Integrera ditt ERP med Woocommerce

Denna lösning ger dig en integration mellan Jeeves ERP/Sage X3/Vi ...

App för internbeställningar

Har du interna materialförsörjningsflöden och vill att beställarn ...

Integrera ditt ERP med Shopify

Denna PowerUps integrerar ditt ERP med Shopify.

Integration ditt ERP med HubSpot

Med vår integration mellan Sage X3 och HubSpot möjliggörs samordn ...