Serviceorderhantering på Webben

PU-0012

Område

Webb

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Fredrik Jansson

fredrik.jansson@systemstod.se

Pris

40000 kr + årlig underhållsavgift 8000 kr
alternativt :
18000 kr / år

Beskrivning

Gör Jeeves serviceorderhantering tillgänglig på fältet. Denna lösning som är integrerade med Jeeves ERP gör servicorderrapporteringen tillgänglig för din servicepersonal.