Välkommen till Systemstöd PowerUps!

 

Vad är Systemstöd PowerUps

Systemstöd PowerUps är enkla till komplexa tillägg, anpassningar, integrationer och tjänster, framtagna för kund, kring de affärssystem (Sage X3 – Jeeves ERP – Visma Net – Standard ERP) vi på Systemstöd arbetar med.

Inom vilka områden finns Systemstöd PowerUps

De olika tilläggen, anpassningarna, integrationerna och tjänsterna inom ramen för Systemstöd PowerUps är indelade i följande områden:

·         Ekonomi

·         Supply Chain

·         Generellt

·         Teknik

·         Webb

Prissättning Systemstöd PowerUps

Vissa Systemstöd PowerUps har ett fast pris med angiven implementationstid. Andra Systemstöd PowerUps offereras. För våra Systemstöd PowerUps kan det tillkomma licens- eller konsultkostnader från 3:e part.

Mer information – frågor om en Systemstöd PowerUp

Alla Systemstöd PowerUps har en kontaktperson på Systemstöd som du kan kontakta direkt för att få svar på dina frågor, mer information osv.