EDU-admin -> Jeeves integration

PU-0022

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Holger Oehm

holger.oehm@systemstod.se

Pris

Offereras

Beskrivning

Kodbas för att läsa in fakturor till Jeeves från kursbokningssystemet EDU-admin. .Net applikation som anropas från Jeeves via knapp eller schemalagt jobb. Kod för att sätta fakturan i EDU-admin som exporterad, samt senare även sätta fakturan som betald, då den betalas i Jeeves.