Journalkörningar - nattjobb

PU-0023

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Fredrik Englund

fredrik.englund@systemstod.se

Pris

10000 kr
alternativt :
5000 kr / år

Beskrivning

Kör dina journaler på natten för att spara tid och prestanda!