Journalkörningar - nattjobb

PU-0023

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Fredrik Englund

fredrik.englund@systemstod.se

Pris

10000 kr
alternativt :
5000 kr / år

Beskrivning

Systemstöd Journalkörningar: (Scriptet ligger kopplat i dokumenthanteringen) Kodbas för att lägga upp ett schemalagt sql Agent jobb som kör följande journaler: [Receiving journal] [Manual inventory transaction] [Physical inventory journal] [Cost price change journal] [Order specific inventory journal] [Customer invoice journal] [Picking journal] [Material journal] [Labour journal] [Receiving journal manufacturing] [Rcvd delivery journal, calc value] /****** Replace JEEVESDB with Jeeves Database and 'PersSign' with Signatur på användaren som skall köra jobben and Foretagkod with the correct one******/ /****** Glöm inte att ställa en korrekt Schema för när jobbet skall köras *******/