Leverantörsvärdering

PU-0014

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Elisabeth Hollertz

elisabeth.hollertz@systemstod.se

Pris

20000 kr
alternativt :
7000 kr / år

Beskrivning

Jeevesfunktion för att värdera sina leverantörer på olika kriterier.