Leverantörsvärdering

PU-0014

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Elisabeth Hollertz

elisabeth.hollertz@systemstod.se

Pris

10000 kr / år

Implementationstid

16 timmar

Beskrivning

Jeevesfunktion för att värdera sina leverantörer på olika kriterier.