Automatisk uppdatering av valutakurser

PU-0008

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Johan Wahlén

johan.wahlen@systemstod.se

Pris

10000 kr
alternativt :
5000 kr / år

Beskrivning

Nattlig uppdatering av valutakurser