Externa leverantörer rapp. lego

PU-0005

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Per Granbom

per.granbom@systemstod.se

Pris

50000 kr
alternativt :
20000 kr / år

Implementationstid

50 timmar

Beskrivning

En lösning för våra Jeeves-kunder som kör MPS med lego där lego-leverantörerna kan se sina Tillverkningsorder och operationer, och kan rapportera av dem. Och även se till vilken adress de skall skicka godset när de är klara mm. Och kolla PDF filer som är kopplade till Tillverkningsorder/artikel.