Excel Bokföringsorder

PU-0020

Område

Ekonomi

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Anders Hedman

anders.hedman@systemstod.se

Pris

10000 kr

Beskrivning

Excel-ark med macrofunktionalitet som gör det möjligt att skapa ett verifikationshuvud samt rader i Excel och genom knapptryckning föra över detta till Jeeves.