Färgkoda order-/best-rader baserat på var priset hämtas.

PU-0017

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Elisabeth Hollertz

elisabeth.hollertz@systemstod.se

Pris

10000 kr

Implementationstid

4 timmar

Beskrivning

Färgkoda order-/best-rader baserat på var priset hämtas. Underlättar förståelsen av hur priset hämtas i Jeeves ERP.