Integration mot Astro (WMS)

PU-0024

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Pontus Riddselius

pontus.riddselius@systemstod.se

Pris

Offereras

Beskrivning

Byggt många gånger i olika tappningar, Bland annat Swedol, Pocketgrossisten, Samdistribution, PKK, PIAB, MagToys, Bo Andrén....