Integration mot RELEX, inköpssystem

PU-0032

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Pontus Riddselius

pontus.riddselius@systemstod.se

Pris

Offereras

Beskrivning

Integration mot RELEX (Inköpssystem). RELEX Solutions stödjer detaljhandlare och tillverkande företag att driva lönsam tillväxt genom alla sina sälj och distributionskanaler, samt att maximera kundnöjdhet och minimera operativa kostnader. https://www.relexsolutions.com/sv/