ISE Frakt Prisfråga REST API nShift (Unifaun)

PU-0034

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Sven Carlson

sven.carlson@systemstod.se

Pris

8000 kr / år

Implementationstid

8 timmar

Beskrivning

Fraktprisfråga mha REST API mot nShift (Unifaun)