Förskottshantering

PU-0056

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Anders Hedman

anders.hedman@systemstod.se

Pris

12000 kr / år

Implementationstid

8 timmar

Beskrivning

Förbättra hanteringen av förskott mot kund med denna lösning. Vilken hanterar bokföringen såväl som leveranspärrar inom ramen för ditt Jeeeves ERP eller Sage X3