Integration till Ingrid, transportadministration

PU-0067

Område

Supply Chain

Utvecklare

Systemstöd

Kontaktperson

Maria Söderberg

maria.soderberg@systemstod.se

Pris

15000 kr / år

Implementationstid

16 timmar

Beskrivning

Effektiv transportadministration integrerat med ditt affärsystem mha Ingrid. "Ingrid Delivery Platform connects merchants, carriers and consumers to create a better shopping experience for everyone" Läs mer här: https://www.ingrid.com/